Xuất bản thông tin

Hội thảo giới thiệu Dự án “Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em thiệt thòi ở Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng” giai đoạn 2

 

Thành phần tham dự hội thảo gồm có: Đại diện lãnh đạo Tổ chức Cứu trợ trẻ em quốc tế tại Việt Nam; Đại diện Lãnh đạo Sở Ngoại vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở GDĐT: Đại diện Lãnh đạo Sở; Lãnh đạo Văn phòng; Phòng Kế hoạch-Tài chính; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; Phòng GDĐT huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ: Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Giáo dục tiểu học, Giáo dục mầm non; 10 trường trong Dự án.

 

 

 

Mục tiêu Dự án: Nâng cao sự sẵn sàng đi học và kỹ năng đọc viết cho trẻ thiệt thòi từ 3-11 tuổi ở Việt Nam.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2020 đến 30 tháng 9 năm 2022.

Địa điểm triển khai Dự án:

- 05 trường Mầm non thuộc huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Mầm non Hòa Phú, Mầm non Hòa Ninh, Mầm non Hương Sen, Mầm non Bình Minh, Mầm non Sao Mai.

- 05 trường Tiểu học thuộc huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Tiểu học số 2 Hòa Nhơn, Tiểu học số 1 Hòa Châu; Tiểu học Thái Thị Bôi, Tiểu học Ông Ích Đường, Tiểu học Nguyễn Như Hạnh.

Nội dung Dự án

- Tập huấn cho đội ngũ cán bộ - giáo viên về phương pháp Hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với Đọc viết và Toán tại trường, tại nhà để hỗ trợ sinh hoạt Câu lạc bộ cha mẹ.

- Tập huấn cho phụ huynh về phương pháp Hỗ trợ phát triển kỹ năng làm quen với Đọc viết và Toán tại nhà thông qua hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ cha  mẹ.

Kinh phí thực hiện Dự án

Kinh phí thực hiện dự án là 4,413,982,480 đồng (tương đương 172,556 Euro).

 

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

0 0 1 4 2 7 3 0 9 5
Hôm nay: 5502
Hôm qua: 4137
Tháng này: 73215
Tổng cộng: 0014273095