Xuất bản thông tin

Thông báo hướng dẫn triển khai xét tuyển ĐH và CĐSP và hướng dẫn điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT năm 2017

Tải văn bản 1, 2

Tải mẫu phiếu đề nghị thay đổi NVXT tại đây

0 0 1 0 3 2 3 0 3 3
Hôm nay: 4340
Hôm qua: 6595
Tháng này: 166450
Tổng cộng: 0010323033