Xuất bản thông tin

Công bố Quyết định Thanh tra tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

 

Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có ông Mai Tấn Linh - Chánh thanh tra Sở, Trưởng đoàn thanh tra, chủ trì buổi công bố Quyết định theo ủy quyền, các thành viên Đoàn thanh tra; Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn và giáo viên không có giờ lên lớp của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền.

 

Ông Mai Tấn Linh, Chánh thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng đoàn thanh tra đang công bố Quyết định thanh tra - Ảnh: Lê Thái Trung

 

Theo Quyết định số 255/QĐ-SGDĐT, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành thanh tra công tác quản lý của Hiệu trưởng, việc thực hiện chế độ, chính sách với người lao động và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo các quy định hiện hành từ đầu năm học 2017 - 2018 đến thời điểm thanh tra; thời gian thanh tra là 15 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra; Đoàn thanh tra gồm 10 thành viên; Giám đốc Sở giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra.

 

THANH TRA SỞ

0 0 1 1 3 0 9 1 9 0
Hôm nay: 826
Hôm qua: 2595
Tháng này: 76182
Tổng cộng: 0011309190