Xuất bản thông tin

Khối thi đua sở, ban, ngành tổ chức Hội nghị tổng kết giao ước thi đua năm 2017

 

Trong năm 2017, Khối thi đua sở, ban, ngành đã phát động các phong trào thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Các phong trào thi đua đã bám sát nhiệm vụ chính trị và 3 nhiệm vụ trọng tâm của UBND thành phố giao cho từng cơ quan, đơn vị.

 

Tại hội nghị, các đơn vị trong Khối thi đua sở, ban, ngành thành phố đã ký kết giao ước thi đua năm 2018 với các nội dung trọng tâm như: Thực hiện chủ đề "Đồng thuận cao - Thi đua giỏi - Về đích sớm" nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 đã được UBND thành phố giao; thực hiện các giải pháp tăng cường cải cách hành chính nhằm triển khai hiệu quả chủ đề "Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư 2018"; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ…

 

Ông Trần Nguyễn Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ký giao ước thi đua năm 2018.

 

Trong dịp này, UBND thành phố đã tặng Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho những tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Cũng tại Hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo được Ban tổ chức trao giải A Hội thi ảnh đẹp thời trang tái chế dành cho nữ cán bộ, công chức, viên chức khối thi đua sở, ban, ngành thành phố năm 2018.

 

Một số hình ảnh của công chức, viên chức Sở tham dự Hội thi ảnh đẹp:

 

 

 

 

VĂN PHÒNG SỞ

 

 

0 0 1 1 3 0 9 1 4 8
Hôm nay: 784
Hôm qua: 2595
Tháng này: 76140
Tổng cộng: 0011309148