Xuất bản thông tin

Khảo sát chính thức Trường THPT Nguyễn Hiền thành phố Đà Nẵng

 

 

Đoàn đánh giá ngoài Trường THPT Nguyễn Hiền thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 252/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó,  Ông Đoàn Xuân Cảnh, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, khảo thí và kiểm định chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn.

 

 

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ khảo sát chính thức trong 02 ngày 10/4 và 11/4/2018. Công việc chính của Đoàn là xác thực việc Tự đánh giá của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

PHÒNG CNTT-KT&KĐCLGD

0 0 1 1 3 0 9 2 2 1
Hôm nay: 857
Hôm qua: 2595
Tháng này: 76213
Tổng cộng: 0011309221