Xuất bản thông tin

Khảo sát chính thức Trường THPT Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng

 

 

Đoàn đánh giá ngoài Trường THPT Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 253/QĐ-SGDĐT ngày 28/02/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong đó,  Ông Đoàn Xuân Cảnh, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, khảo thí và kiểm định chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn.

 

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ khảo sát chính thức trong 02 ngày 12/4 và 13/4/2018. Công việc chính của Đoàn là xác thực việc Tự đánh giá của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

PHÒNG CNTT-KT&KĐCLGD

 

0 0 1 1 0 4 9 3 8 8
Hôm nay: 836
Hôm qua: 4450
Tháng này: 40658
Tổng cộng: 0011049388