Xuất bản thông tin

Triển khai thực hiện tiết đọc thư viện trong trường tiểu học, năm học 2017-2018

 

 

Nhà trường đã xây dựng nhiều thư mục chủ đề, chuyên đề có giá trị phục vụ cho công tác giảng dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh và  tổ chức có hiệu quả các hoạt động thư viện: Ngày hội đọc sách, giới thiệu sách theo chuyên đề, trưng bày sách giới thiệu, tổ chức Tiết đọc thư viện,….thu hút bạn đọc nhỏ tuổi đến với thư viện.

 

PHÒNG GIÁO DỤC TIỂU HỌC

0 0 1 1 2 1 3 7 2 4
Hôm nay: 198
Hôm qua: 1327
Tháng này: 34509
Tổng cộng: 0011213724