Xuất bản thông tin

Lế Bế giảng lớp cộng tác viên thanh tra

 

 

Kết quả, 40 học viên đều được công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ, trong đó xếp loại giỏi có 04 học viên, tỷ lệ 10%, và xếp loại Khá là 36 học viên, tỷ lệ 90%.

 

 

Đây là lớp thứ hai, trước đó, năm 2016 đã tổ chức cho 143 học viên. Qua lớp bồi dưỡng, giúp các cộng tác viên thanh tra giáo dục, cán bộ quản lý giáo dục nắm vững được một số quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; góp phần kiện toàn đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục.

THANH TRA SỞ 

0 0 1 1 0 5 8 0 5 4
Hôm nay: 1111
Hôm qua: 7149
Tháng này: 49324
Tổng cộng: 0011058054