Xuất bản thông tin

Kiểm tra xét công nhận phòng học bộ môn đạt chuẩn tại Trường THCS Trần Quang Khải, huyện Hòa Vang và THPT Tôn Thất Tùng

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường THCS Trần Quang Khải, huyện Hòa Vang

 

Trường THCS Trần Quang Khải đề nghị công nhận PHBM tiếng Anh, Tin học và Trường THPT Tôn Thất Tùng đề nghị công nhận PHBM Vật lí, Sinh học, Hóa học đạt chuẩn theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành quy định phòng học bộ môn. Cả 02 trường đã chuẩn bị hồ sơ, báo cáo đầy đủ, chi tiết, khoa học thể hiện việc sử dụng, quản lí PHBM hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm.

 

 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan dựa trên các tiêu chí đạt chuẩn PHBM theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BGDĐT, các thành viên của đoàn kiểm tra đã đưa ra những góp ý, kết luận từng tiêu chí để các trường hoàn thiện hồ sơ. Trưởng đoàn kiểm tra cũng đã yêu cầu nhà trường cần bổ sung các nội dung còn thiếu sót về hồ sơ quản lí, tiếp tục lập kế hoạch chỉ đạo, nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học đối với các PHBM nhằm duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn đã đạt được.

 

Hi vọng hiệu quả của các PHBM sẽ góp phần đa dạng hóa các hình thức dạy học kết hợp giữa lí thyết và thực hành, nâng cao chất lượng dạy học của các trường.

 

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

0 0 1 1 3 0 5 7 2 5
Hôm nay: 1379
Hôm qua: 1258
Tháng này: 72717
Tổng cộng: 0011305725