Xuất bản thông tin

Khảo sát chính thức Trường Mầm non Đồ Rê Mí, quận Liên Chiểu

 

 

Đoàn đánh giá ngoài Trường Mầm non Đồ Rê Mí gồm có 07 thành viên. Trong đó, Ông Đoàn Xuân Cảnh, Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin, khảo thí và kiểm định chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng đoàn.

 

 

Theo kế hoạch, Đoàn sẽ khảo sát chính thức trong 02 ngày 03/10 và 04/10/2018. Công việc chính của Đoàn là xác thực việc tự đánh giá của nhà trường theo bộ tiêu chuẩn ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.   

                                                                        PHÒNG CNTT-KT&KDCLGD

0 0 1 1 2 2 2 1 9 8
Hôm nay: 627
Hôm qua: 1450
Tháng này: 42983
Tổng cộng: 0011222198