Xuất bản thông tin

Ban hành Dự thảo khung điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được miễn thi và công nhận điểm 10 trong Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo lưu ý: các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được áp dụng cho học sinh lớp 9 năm học 2018-2019 tại các trường THCS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Học sinh có các chứng chỉ như trên được miễn tham gia thi môn ngoại ngữ và được công nhận điểm 10 đối với Bài thi Ngoại ngữ hệ số 1 - Kì thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 (với thời hạn sử dụng của chứng chỉ: còn giá trị đến ngày thi 02/6/2019, 24 tháng từ ngày cấp chứng chỉ).

Các đơn vị nghiên cứu, góp ý dự thảo và gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo qua Email: trinhpt@danang.gov.vn trước 16h30 ngày 12/10/2018 để ban hành khung điểm chính thức

 

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

0 0 1 1 2 2 2 2 2 9
Hôm nay: 658
Hôm qua: 1450
Tháng này: 43014
Tổng cộng: 0011222229