Xuất bản thông tin

Công bố Quyết định thanh tra tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn

 

Ông Mai Tấn Linh - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra công bố Quyết định Thanh tra

 

Ngày 10/10/2018, Đoàn Thanh tra đã tiến hành Công bố Quyết định tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn. Tại buổi Công bố, ông Mai Tấn Linh - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số 1613/QĐ-SGDĐT; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quyết định, thời gian thanh tra trực tiếp tại Trường THPT Ngũ Hành Sơn là 03 ngày làm việc, bắt đầu từ 8h00 ngày 10 tháng 10 năm 2018./.

 

THANH TRA SỞ

0 0 1 1 2 2 2 2 2 7
Hôm nay: 656
Hôm qua: 1450
Tháng này: 43012
Tổng cộng: 0011222227