Xuất bản thông tin

Nắm tình hình tổ chức các hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số tại MN Hòa Phú và MN Hòa Bắc, huyện Hòa Vang

Trường MN Hòa Phú và MN Hòa Bắc, huyện Hòa Vang đã triển khai Đề án phù hợp với tình hình thực tế của địa phương như tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thực hiện tốt chính sách đối với trẻ em và giáo viên cũng như công tác truyền thông và xã hội hóa giáo dục, tổ chúc nhiều hoạt động giáo dục đa dạng phù hợp với bản sắc văn hóa người Cơ tu.

 

 

 

Đến nay, hầu hết trẻ em người dân tộc thiểu số học tại trường đều có nhiều cơ hội giao tiếp và được nói tiếng Việt nhiều hơn bên cạnh đó giáo viên tăng cường xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ dân tộc thiểu số theo tinh thần công văn số 1099/BGDĐT-GDMN ngày 21/3/2017 của Bộ GDĐT đây cũng là cơ hội cho trẻ được học tập vui chơi và trải nghiệm đồng thời mở rộng sự hiểu biết của bản thân trẻ, giúp trẻ mạnh dạn, tự tin có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong cuộc sống hằng ngày./.

 

Thùy Linh (Phòng Giáo dục Mầm non)

0 0 1 1 9 0 2 7 8 2
Hôm nay: 1769
Hôm qua: 2468
Tháng này: 79619
Tổng cộng: 0011902782