Xuất bản thông tin

Thanh tra Sở GDĐT TP Đà Nẵng công bố quyết định thanh tra tại Phòng GDĐT huyện Hòa Vang

 

 

Sáng ngày 11/3/2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành Công bố Quyết định tại Phòng GDĐT huyện Hòa Vang. Tại buổi Công bố, ông Mai Tấn Linh - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số 185/QĐ-SGDĐT ngày 04/3/2019 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, hoạt động dạy học; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra (Điều 46, 47, 48, 57, 58 của Luật Thanh tra ngày 15/11/2010) và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

 

Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ làm việc trực tiếp tại Phòng GDĐT huyện Hòa Vang và 06 trường được thanh tra từ ngày công bố quyết định đến ngày 20/3/2019.

 

THANH TRA SỞ

0 0 1 1 9 0 2 8 9 6
Hôm nay: 1883
Hôm qua: 2468
Tháng này: 79733
Tổng cộng: 0011902896