Xuất bản thông tin

Cảnh báo tin nhắn có nội dung lừa đảo

 

 

Theo đó, đề nghị các cá nhân khi nhận được thông tin nêu trên:

- Không thực hiện theo các yêu cầu của các tin nhắn không rõ nguồn gốc. Không gửi tin nhắn, điện thoại theo số điện thoại liên hệ trong tin nhắn.

- Không thực hiện cung cấp các thông tin cá nhân của mình trên môi trường mạng, đặc biệt các thông tin quan trọng liên quan đến tài khoản/mật khẩu thư điện tử, tài khoản/mật khẩu các hệ thống thông tin, website, tài khoản ngân hàng…

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, trường học thông tin đến công chức, viên chức và học sinh được biết./

 

VĂN PHÒNG SỞ

0 0 1 1 9 0 2 8 2 0
Hôm nay: 1807
Hôm qua: 2468
Tháng này: 79657
Tổng cộng: 0011902820