Xuất bản thông tin

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố - Giáo dục Trung học năm học 2018-2019

Hội thi là một hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của các trường THCS, THPT. Hội thi được tổ chức định kì 4 năm 1 lần nhằm tuyển chọn, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực; học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy, tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. Ngoài ra, Hội thi góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên tự học và sáng tạo. Qua hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và toàn ngành. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Bên cạnh đó, Hội thi được tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

 

Đối tượng tham gia Hội thi là toàn bộ giáo viên đang giảng dạy cấp THCS và THPT trên địa bàn thành phố. Giáo viên tham gia dự thi phải có ít nhất một sáng kiến đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. Sáng kiến phải được viết thành báo cáo và đã được cấp quận (đối với THCS) và cấp trường (đối với THPT) công nhận, xếp loại trong năm 2018-2019. Giáo viên tham gia dự thi cấp thành phố phải đạt chuẩn trình độ đào tạo trở lên; có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 03 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lí lớp học được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận; được đánh giá, xếp loại khá trở lên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Trung học. Có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận (đối với THCS), cấp trường (đối với THPT) 02 lần trong 04 năm trước liền kề (các năm học 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019), được tuyển chọn qua vòng thi cấp trường, cấp quận và được lãnh đạo các đơn vị đề cử. 

 

Sau khi được thẩm định hồ sơ đạt các yêu cầu nêu trên, giáo viên sẽ tham gia một bài thi kiểm tra năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm tương ứng với mỗi cấp học vào ngày 14/3/2019 tại Trường THPT Trần Phú. Đạt 8 điểm Bài thi kiểm tra năng lực, giáo viên thực hành giảng dạy 02 tiết trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; trong đó, có 01 tiết do giáo viên tự chọn và 01 tiết do Ban Tổ chức chọn.

 

Tính đến ngày 16/02/2019, Sở GDĐT đã nhận được 245 hồ sơ của các giáo viên đăng kí dự thi của các môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Thể dục, Giáo dục quốc phòng, Âm nhạc, Mĩ thuật, Công nghệ (THCS: 165 hồ sơ và THPT: 80 hồ sơ). Sau khi thẩm định hồ sơ, đã có 239 hồ sơ (THCS: 165 hồ sơ, cấp THPT: 74 hồ sơ) đủ điều kiện tiếp tục tham gia Bài thi kiểm tra năng lực.

 

Một số hình ảnh tại Hội thi

 

Với sự nỗ lực tự học, nâng cao trình độ chuyên môn, hi vọng Hội thi năm nay sẽ chọn được những gương mặt giáo viên dạy giỏi điển hình để tôn vinh./.

 

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

0 0 1 1 9 0 2 9 0 8
Hôm nay: 1895
Hôm qua: 2468
Tháng này: 79745
Tổng cộng: 0011902908