Xuất bản thông tin

Công bố Quyết định thanh tra tại Phòng GDĐT quận Cẩm Lệ

 

Sáng ngày 09/5/2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành Công bố Quyết định tại Phòng GDĐT quận Cẩm Lệ. Tại buổi Công bố, bà Lê Thị Ngọc Mai - Phó Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số 532/QĐ-SGDĐT ngày 03/5/2019 của Giám đốc Sở GDĐT; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra (Điều 46, 47, 48, 57, 58 của Luật Thanh tra ngày 15/11/2010) và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ làm việc với Phòng GDĐT quận Cẩm Lệ và 02 trường THCS trên địa bàn quận Cẩm Lệ (gồm: THCS Đặng Thai Mai và THCS Nguyễn Thiện Thuật).

 

THANH TRA SỞ

 

 

0 0 1 4 0 5 8 5 0 0
Hôm nay: 3130
Hôm qua: 3488
Tháng này: 16558
Tổng cộng: 0014058500