Xuất bản thông tin

Thông báo số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019-2020

 

Thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019 , Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số liệu học sinh đăng ký vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

0 0 1 2 0 3 2 2 7 9
Hôm nay: 2707
Hôm qua: 3315
Tháng này: 85761
Tổng cộng: 0012032279