Xuất bản thông tin

Thông báo số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 2019-2020

 

Thực hiện kế hoạch công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2019 , Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo số liệu học sinh đăng ký vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

0 0 1 4 2 0 8 8 5 1
Hôm nay: 4527
Hôm qua: 4444
Tháng này: 8971
Tổng cộng: 0014208851