Xuất bản thông tin

Công bố Quyết định thanh tra tại Phòng GDĐT quận Sơn Trà

 

 

Chiều ngày 13/5/2019, Đoàn Thanh tra đã tiến hành Công bố Quyết định tại Phòng GDĐT quận Sơn Trà. Tại buổi Công bố, bà Lê Thị Ngọc Mai - Phó Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã đọc toàn văn Quyết định số 532/QĐ-SGDĐT ngày 03/5/2019 của Giám đốc Sở GDĐT; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra (Điều 46, 47, 48, 57, 58 của Luật Thanh tra ngày 15/11/2010) và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quyết định, Đoàn Thanh tra sẽ làm việc với Phòng GDĐT quận Sơn Trà và 02 trường THCS trên địa bàn quận Sơn Trà (gồm: THCS Cao Thắng và THCS Lê Độ).

 

THANH TRA SỞ

0 0 1 4 2 0 8 7 9 8
Hôm nay: 4474
Hôm qua: 4444
Tháng này: 8918
Tổng cộng: 0014208798