Xuất bản thông tin

Lớp bồi dưỡng chuyên môn hè năm 2019 cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non cốt cán cấp thành phố

 

 

 

 

Tham dự lớp tập huấn có 240 học viên đến 7 đơn vị quận, huyện được phân chia thành 03 lớp riêng biệt, cụ thể như sau:

Lớp 1: Dành cho giáo viên nhà trẻ (02 ngày, 06-07/8/2019).

Lớp 2: Dành cho giáo viên mẫu giáo (02 ngày, 08-09/8/2019).

Lớp 3: Dành cho Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng trong các cơ sở GDMN (02 ngày, 12-13/8/2019).

Với 11 chuyên đề kiến thức xoay quanh về chương trình GDMN, công tác quản lý nhằm nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ nghề cho đội ngũ giáo viên nhà trẻ và mẫu giáo, trang bị kỹ năng quản lý cơ sở giáo dục mầm non cho đội ngũ Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng; 03 lớp tập huấn được thực hiện qua các chuyên đề sau:

Lớp1: dành cho giáo viên nhà trẻ

Chuyên đề 1: Hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ nhà trẻ dưới 24 tháng tuổi; Tổ chức chăm sóc bữa ăn, thực hành chăm sóc vệ sinh da cho trẻ nhà trẻ.

Chuyên đề 2: Hình thức tổ chức và phương pháp giáo dục trẻ nhà trẻ ; Hướng dẫn tổ chức hoạt động chơi - tập cho trẻ nhà trẻ dưới 24 tháng tuổi.   

Chuyên đề 3: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ dưới 24 tháng tuổi.

Chuyên đề 4: Thiết kế môi trường và khu vực hoạt động cho trẻ nhà trẻ dưới 24 tháng tuổi.

Lớp 2: dành cho giáo viên mẫu giáo

Chuyên đề  1: Tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng trải nghiệm cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non.

Chuyên đề 2: Tiêu chí thực hành áp dụng quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong lập kế hoạch giáo dục trẻ mẫu giáo, hoạt động học, hoạt động chơi.

Chuyên đề  3: Thiết kế môi trường và khu vực hoạt động cho trẻ nhà trẻ dưới 24 tháng tuổi.

Lớp3: dành cho cán bộ quản lý

Chuyên đề  1: Nâng cao năng lực quản lý cơ sở giáo dục mầm non của đội ngũ Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng; Phòng chống bạo lực học đường trong các cơ sở GDMN.

Chuyên đề  2: Hỗ trợ cơ sở GDMN nâng cao chất lượng thực hiện chuyên đề "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

Chuyên đề  3: Triển khai thực hiện quy tắc ứng xử văn hóa trong các cơ sở GDMN; Phát triển năng lực cho đội ngũ giáo viên tại cơ sở giáo dục.

Chuyên đề  4: Hướng dẫn lựa chọn thực phẩm xây dựng thực đơn cho trẻ trong các cơ sở GDMN; Các nguyên tắc đảm bảo bếp ăn vệ sinh an toàn thực phẩm.

100% học viên của 03 lớp học được báo cáo viên áp dụng các phương pháp dạy học tích cực, lấy học viên làm trung tâm, báo cáo viên của lớp tập huấn không những cung cấp cho học viên kiến thức cốt lõi, cần thiết vào chuyên môn, qua đó tạo cho học viên bầu không khí học tập trải nghiệm vui tươi, thỏa mái, than thiện. Học viên được chủ động trao đổi, thảo luận, chia sẻ trình bày ý kiến một cách tích cực thông qua hoạt động thảo luận nhóm, thực hành kỹ năng và tham gia vào trò chơi.

 

 

 

Sau các lớp tập huấn cấp thành phố đã triển khai, các Phòng GDĐT sẽ chủ động tổ chức tập huấn đến 100% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ kịp thời về chuyên môn cho các co sở giáo mầm non chuẩn bị cho nền tảng năm học mới 2019-2020 để ngày càng nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ./.

 

PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON

0 0 1 5 0 6 9 8 4 7
Hôm nay: 2826
Hôm qua: 2933
Tháng này: 43728
Tổng cộng: 0015069847