Xuất bản thông tin

Tổ chức lớp tập huấn “Thiết kế và xây dựng bài giảng e-Learning” năm học 2019-2020

Tại lớp tập huấn, các cán bộ, giáo viên được hướng dẫn sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ để thiết kế bài giảng điện tử theo chuẩn SCROM hoặc HTML 5.

 

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

 

 

 

 

 

 

PHÒNG CNTT-KT&KĐCLGD

0 0 1 2 6 3 1 0 6 8
Hôm nay: 2369
Hôm qua: 16673
Tháng này: 251337
Tổng cộng: 0012631068