Xuất bản thông tin

Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020

 

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú; Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc thành lập Hội đồng cấp thành phố xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng cấp thành phố), Sở Giáo dục và Đào tạo (Cơ quan thường trực Hội đồng cấp thành phố) tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú lần thứ 15 năm 2020, gồm các ông, bà có tên sau:

 


 

Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 11/3/2020 đến ngày 16/3/2020.

 

Ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo:

 

Địa chỉ: Tầng 21, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

 

Điện thoại: 0236. 3821066 - Email: sgddt@danang.gov.vn

 

(Đính kèm Thông báo

 

 

0 0 1 3 5 9 6 7 6 7
Hôm nay: 6564
Hôm qua: 8212
Tháng này: 56885
Tổng cộng: 0013596767