Xuất bản thông tin

Thanh tra công tác coi thi Kỳ thi cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin khóa ngày 20, 21/6/2020

 

 

Hội đồng thi và các Ban của Hội đồng thi được thanh lập theo Quyết định số 520/QĐ-SGDĐT ngày 17/6/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong khóa thi này, có tổng cộng 210 thí sinh đăng ký dự thi, được chia làm 05 ca thi, diễn ra trong 02 ngày 20 và 21 tháng 6/2020. Tổng số thí sinh vắng mặt không dự thi là 05 thí sinh.

 

Trưởng Ban coi thi và các thành viên của Ban coi thi, kĩ thuật viên, tổ phục vụ, công an đã tiến hành họp, triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị và phân công nhiệm vụ bảo vệ, phục vụ cho kỳ thi theo quy định. Công tác coi thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

 

THANH TRA SỞ

 

0 0 1 4 2 6 3 1 3 2
Hôm nay: 2242
Hôm qua: 3041
Tháng này: 63252
Tổng cộng: 0014263132