Xuất bản thông tin

Kiểm tra công nhận thư viện trường học tiên tiến tại Trường THCS Lê Thánh Tôn và thư viện trường học đạt chuẩn tại Trường TH&THCS Đức Trí, quận Hải Châu

Tại buổi kiểm tra, Trường THCS Lê Thánh Tôn và Trường TH&THCS Đức Trí đã chuẩn bị hồ sơ, báo cáo đầy đủ, chi tiết, khoa học thể hiện việc sử dụng, quản lí thư viện hiệu quả, đáp ứng chủ trương thư viện mở hiện nay.

 

 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan dựa trên các tiêu chí đạt chuẩn thư viện trường học tiên tiến theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT, các thành viên của đoàn kiểm tra đã đưa ra những góp ý, kết luận từng tiêu chí để các trường hoàn thiện hồ sơ. Tuy nhiên, cả hai thư viện còn một số ít thiếu sót về nghiệp vụ, về hồ sơ lưu trữ nên Đoàn sẽ kiểm tra tại việc thực hiện các tiêu chuẩn sau khi nhà trường điều chỉnh, bổ sung.

Hi vọng hiệu quả của việc đến thư viện tham quan, học tập, nghiên cứu sẽ góp phần đa dạng hóa các hình thức dạy học, mở mang tri thức, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa học sinh và giáo viên, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học trong nhà trường.

PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

0 0 1 4 2 6 2 9 0 4
Hôm nay: 2014
Hôm qua: 3041
Tháng này: 63024
Tổng cộng: 0014262904