Xuất bản thông tin

Thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3

 

Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 191/QĐ-SGDĐT có 08 thành viên, do ông Mai Tấn Linh - Phó Giám đốc Sở GDĐT làm trưởng đoàn, tiến hành thanh tra các nội dung: việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc liên kết đào tạo; việc thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Thời hạn thanh tra: ngày 23/02/2021 đến ngày 03/3/2021; thời kỳ thanh tra: từ năm học 2016 - 2017 đến thời điểm thanh tra.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc thanh tra:

Công bố Quyết định thanh tra tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3

 

Các thành viên Đoàn thanh tra và đại diện Hội đồng sư phạm Trung tâm Giáo dục thường xuyên Số 3 tại buổi công bố Quyết định thanh tra
0 0 1 5 7 8 5 2 1 4
Hôm nay: 2518
Hôm qua: 3889
Tháng này: 130601
Tổng cộng: 0015785214