Xuất bản thông tin

Thông báo về việc hướng dẫn tài liệu ôn tập, thu phí tuyển dụng và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với kỳ thi tuyển viên chức năm học 2021-2022

 

- Xem Thông báo TẠI ĐÂY

- Xem Danh sách đăng ký dự tuyển viên chức năm học 2021-2022 TẠI ĐÂY

- Xem Hướng dẫn tại liệu ôn tập  TẠI ĐÂY
0 0 1 6 3 3 6 9 6 2
Hôm nay: 2861
Hôm qua: 5009
Tháng này: 51252
Tổng cộng: 0016336962