Xuất bản thông tin

Thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

 

Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 831/QĐ-SGDĐT có 01 Trưởng đoàn, 03 Phó Trưởng đoàn, 18 thành viên là cán bộ, công chức thuộc Thanh tra thành phố Đà Nẵng, Thanh tra Sở GDĐT và cộng tác viên thanh tra giáo dục thuộc Sở GDĐT.

Đoàn thanh tra sẽ tiến hành các nội dung theo Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt tại Hội đồng thi, Ban Làm phách bài thi tự luận, Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Chấm thi tự luận, Ban Thư ký từ ngày 09/7/2021 đến khi kết thúc công tác chấm thi./.

 

Thanh tra Sở GDĐT
0 0 1 6 3 3 7 0 1 5
Hôm nay: 2914
Hôm qua: 5009
Tháng này: 51305
Tổng cộng: 0016337015