Xuất bản thông tin

Kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

 

Theo Quyết định số 1278/QĐ-SGDĐT, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (Kết luận số 546/KL-SGDĐT ngày 02/3/2021 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Phú Thứ; Kết luận số 1034/KL-SGDĐT ngày 09/4/2021 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Trung tâm GDTX số 3; Kết luận số 1405/KL-SGDĐT ngày 13/5/2021 của Giám đốc Sở GDĐT về việc thanh tra công tác quản lý, hoạt động dạy học tại Phòng GDĐT, các trường trên địa bàn quận Cẩm Lệ) của các đơn vị được kiểm tra theo các quy định hiện hành.

 

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra năm 2021 tại Trường THPT Phạm Phú Thứ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 3, Phòng GDĐT quận Cẩm Lệ và các trường: THCS Nguyễn Thiện Thuật, THCS Trần Quý Cáp, Tiểu học Thái Thị Bôi, Tiểu học Ngô Quyền từ ngày 30/11/2021 đến ngày 08/12/2021.

 

Đoàn kiểm tra công bố quyết định và tiến hành kiểm tra tại Trường THPT Phạm Phú Thứ

 

THANH TRA SỞ
0 0 1 6 5 4 0 4 5 4
Hôm nay: 2041
Hôm qua: 4454
Tháng này: 89404
Tổng cộng: 0016540454