Xuất bản thông tin

Thanh tra chuyên ngành tại Phòng GD&ĐT quận Hải Châu và các trường trên địa bàn quận

Công bố Quyết định Thanh tra tại phòng GDĐT quận Hải Châu

 

Nội dung thanh tra tập trung trọng tâm, trọng điểm việc thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, bao gồm việc thực hiện các hướng dẫn, chỉ đạo về chuyên môn của các bậc học từ đầu năm học 2016 – 2017; việc thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ; công tác kiểm định chất lượng giáo dục; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; việc đánh giá, xếp loại theo chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên; công tác phối hợp, kiểm tra của Phòng GDĐT và công tác kiểm tra nội bộ của các trường.

 

Đoàn Thanh tra và cán bộ quản lý giáo dục của quận Hải Châu

 

Sau thanh tra, Đoàn sẽ có báo cáo kết quả đồng thời kiến nghị Giám đốc Sở ban hành Kết luận thanh tra để chỉ đạo các thủ trưởng đơn vị, trường học kịp thời chấn chỉnh, có biện pháp khắc phục những sai sót (nếu có) nhằm thúc đẩy, nâng cao chất lượng giáo dục./.

THANH TRA SỞ

0 0 1 0 1 2 0 3 8 8
Hôm nay: 3165
Hôm qua: 4774
Tháng này: 134136
Tổng cộng: 0010120388