Xuất bản thông tin

Kiểm tra xét công nhận thư viện trường học tiên tiến tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

 

 

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

 

Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền đề nghị công nhận Thư viện trường học tiên tiến theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2003 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông. Nhà trường đã chuẩn bị hồ sơ, báo cáo đầy đủ, chi tiết, khoa học thể hiện việc sử dụng, quản lí thư viện hiệu quả, đáp ứng chủ trương thư viện mở hiện nay.

 

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, khách quan dựa trên các tiêu chí đạt chuẩn thư viện trường học tiên tiến theo Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT, các thành viên của đoàn kiểm tra đã đưa ra những góp ý, nhận xét từng tiêu chí để trường hoàn thiện hồ sơ. Trưởng đoàn kiểm tra đã yêu cầu nhà trường cần lập kế hoạch chỉ đạo, nâng cao hiệu quả sử dụng, bảo quản sách, báo, tạp chí… nhằm duy trì, nâng cao các tiêu chuẩn đã đạt được, đồng thời khắc phục các nội dung chưa hoàn thiện để phát huy tốt đa hiệu quả thư viện trường học.

 

Hi vọng hiệu quả của việc đến thư viện tham quan, học tập, nghiên cứu sẽ góp phần đa dạng hóa các hình thức dạy học, mở mang tri thức, tạo điều kiện giao lưu, học hỏi giữa học sinh và giáo viên, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy học trong nhà trường.

 

                                                                                PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC
0 0 1 5 7 8 5 3 0 9
Hôm nay: 2613
Hôm qua: 3889
Tháng này: 130696
Tổng cộng: 0015785309