Xuất bản thông tin

Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường THCS Hòa Cường Nam giai đoạn 3

 

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu
(VNĐ)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp và thiết bị

13.813.950

Ngân sách thành phố

Chỉ định thầu

-

Quý III

năm

2020

Trọn gói

60 ngày

2

Xây lắp

6.270.518.000

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý III

năm

2020

Trọn gói

150 ngày

3

Thiết bị

410.586.000

Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng

Một giai đoạn, một túi hồ sơ

Quý IV

năm

2020

Trọn gói

30 ngày

4

Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng

6.553.100

Chỉ định thầu

-

Quý III

năm

2020

Trọn gói

Theo tiến độ công trình và bảo hành

 

 

Các tổ chức quan tâm có thể theo dõi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tại trang web http://muasamcong.mpi.gov.vn./.

         Phòng Kế hoạch – Tài chính

0 0 1 4 6 5 7 6 3 2
Hôm nay: 1990
Hôm qua: 3747
Tháng này: 85605
Tổng cộng: 0014657632