Xuất bản thông tin

Quy định mức thu học phí, học phí học lại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm học 2021-2022

Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 như sau:

Đây là cơ sở để hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong năm học 2021-2022, cụ thể như sau:  

1. Đối tượng áp dụng:

- Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập.

- Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập.

- Không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

2. Quy định chính sách:

- Hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2021-2022 do Hội đồng nhân dân thành phố quy định tại Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2021-2022.

- Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của Trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2021-2022.

Các quy định mức thu học phí, học phí học lại đối với các cơ sở giáo dục  nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý theo Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND (đính kèm)./.

 

                                                                Phòng Kế hoạch – Tài chính

 
0 0 1 6 0 6 6 3 9 3
Hôm nay: 138
Hôm qua: 3251
Tháng này: 77301
Tổng cộng: 0016066393