Xuất bản thông tin

Thanh tra công tác chấm thi Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021

Ngày 24/7/2020, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định tại Trường THPT Phan Châu Trinh, là địa điểm chấm thi.

Tại buổi Công bố, bà Lê Thị Ngọc Mai - Chánh Thanh tra Sở, Trưởng Đoàn Thanh tra đã thông qua toàn văn Quyết định số 39/QĐ-TTr; nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra; quyền và nghĩa vụ của đối tượng thanh tra và phổ biến tóm tắt mục đích, yêu cầu, nội dung kế hoạch thanh tra; thống nhất lịch làm việc với đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo Quyết định, thời gian thanh tra trực tiếp tại Ban Chấm thi bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 20/7/2020 cho đến khi Ban Chấm thi kết thúc công việc./.

                                                                     Thanh tra Sở GDĐT

0 0 1 4 6 5 0 0 0 6
Hôm nay: 3348
Hôm qua: 4197
Tháng này: 77979
Tổng cộng: 0014650006