Xuất bản thông tin

Thay đổi hình thức tiếp nhận hồ sơ chuyển trường đầu năm học 2020-2021

 

Tuy nhiên, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng, Sở GDĐT thông báo việc tiếp nhận hồ sơ chuyển trường đầu năm học 2020-2021 được thực hiện như sau:

 

- Thời gian nộp hồ sơ:

 

+ Từ ngày 28/8/2020 đến ngày 10/9/2020 dành cho học sinh chuyển ra ngoài thành phố Đà Nẵng và chuyển đến thành phố Đà Nẵng.

 

+ Từ ngày 03/9/2020 đến ngày 10/9/2020 dành cho học sinh chuyển trường trong thành phố Đà Nẵng.

 

- Hình thức tiếp nhận hồ sơ:

 

Phụ huynh học sinh có nguyện vọng chuyển trường thuộc đối tượng trên, hoàn thiện hồ sơ học sinh đầy đủ, nộp trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn/ hoặc có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện (gửi bảo đảm) đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét hồ sơ, liên lạc với phụ huynh học sinh qua điện thoại để thông báo thời gian trả kết quả.

 

Trường hợp khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên lạc với Bà Phạm Thị Trinh, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, SĐT: 0983121071 để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

 

                                                          PHÒNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC

0 0 1 4 7 9 5 7 1 6
Hôm nay: 2563
Hôm qua: 4458
Tháng này: 103926
Tổng cộng: 0014795716