Xuất bản thông tin

Trường THPT Hòa Vang (cơ sở 2) được đưa vào dự án trọng điểm giai đoạn 2021-2025

 

Ngày 12/8/2021, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND về Danh mục các dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển  kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, trong đó dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Hòa Vang (cơ sở 2) được HĐND thành phố đưa vào danh mục dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển  kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025.

 

Trường THCS Hòa Vang (cơ sở 2) được đầu tư xây dựng sẽ là trường được đầu tư đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật, trang thiết bị hiện đại, tạo động lực phát triển  kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025./.

(đính kèm chi tiết Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND)

                                                                Phòng Kế hoạch – Tài chính
0 0 1 6 0 6 6 1 5 8
Hôm nay: 3154
Hôm qua: 3765
Tháng này: 77066
Tổng cộng: 0016066158