Xuất bản thông tin

Về việc hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT trong 4 tháng học kỳ 1 năm học 2020-2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19

 

Tổng kinh phí hỗ trợ học phí là 38.327 triệu đồng (Ba mươi tám tỉ, ba trăm hai mươi bảy triệu đồng). Nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn ngân sách thành phố năm 2020.

 

Mức hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2020-2021 do HĐND thành phố quy định. Đối tượng áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập và ngoài công lập. Chính sách này không áp dụng đối với trẻ mầm non, học sinh các bậc học thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

 

Các đối tượng được giảm học phí theo các chính sách của trung ương và thành phố được cấp bù phần hỗ trợ cho bằng 100% mức thu học phí công lập năm học 2020-2021. Không áp dụng hỗ trợ cho trẻ mầm non, học sinh các trường THCS, THPT được miễn học phí theo chính sách của trung ương và thành phố./.

 

                                                          Phòng Kế hoạch-Tài chính

0 0 1 4 6 7 3 2 0 9
Hôm nay: 2966
Hôm qua: 4879
Tháng này: 101182
Tổng cộng: 0014673209