Xuất bản thông tin

Về việc thu nhận hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021

 

1. Các trường THPT và trường trực thuộc đăng tải kết quả tuyển sinh, danh sách thí sinh đạt điểm chuẩn (trúng tuyển) trên trang web của đơn vị; đồng thời lập kế hoạch tiếp nhận hồ sơ thí sinh trúng tuyển, thực hiện các nội dung công việc tại Khoản 4 Mục III của Công văn số 1177/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ ngày 12/5/2020 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021 và đăng tải kế hoạch trên trang web của đơn vị.

 

2. Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố, thủ trưởng các đơn vị, trường học lưu ý có kế hoạch thu nhận hồ sơ tuyển sinh phù hợp với tình hình thực tế, không tổ chức phát hồ sơ cấp THCS cho học sinh (đối với trường THCS), không tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh trực tiếp (đối với trường THPT). Các trường THPT có thể sử dụng thư điện tử, phần mềm, trang web, chia lịch tiếp nhận thông tin thí sinh, phân công cán bộ, giáo viên thực hiện cụ thể từng công việc, … để tiếp nhận các thông tin nhập học của học sinh một cách đơn giản và hiệu quả. Thời gian xác nhận thông tin học sinh nhập học tại đơn vị hoàn thành trước 18/8/2020.  

 

3. Các trung tâm GDTX và trường ngoài công lập đăng tải phương án tuyển sinh, danh sách trúng tuyển trên trang web của đơn vị và lập kế hoạch tiếp nhận hồ sơ, thông tin đăng ký nhập học, thông tin xác nhận nhập học của thí sinh như các trường THPT công lập. Thời gian xác nhận thông tin học sinh nhập học tại đơn vị thực hiện theo phương án tuyển sinh đã được Sở GDĐT phê duyệt.

 

4. Các phòng GDĐT quận, huyện có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ với các trường THPT, trường trực thuộc và trung tâm GDTX trên địa bàn thành phố thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021. Sở lưu ý: trường hợp học sinh cấp THCS có nguyện vọng rút hồ sơ chuyển trường ra ngoài thành phố (phải có ý kiến đồng ý tiếp nhận của trường đến trong đơn xin chuyển trường), các trường THCS tạo điều kiện cho học sinh rút hồ sơ.

 

5. Các trường thu nhận hồ sơ nhập học của thí sinh sẽ thực hiện sau khi hết thời gian thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh khi thu nhận hồ sơ, tổ chức tuyển sinh.

(Đính kèm văn bản)

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

0 0 1 4 6 4 8 0 8 3
Hôm nay: 1425
Hôm qua: 4197
Tháng này: 76056
Tổng cộng: 0014648083