Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
11 31/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục phổ thông Thông tư Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông 18/02/2017 30
12 28/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục phổ thông Thông Tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 30/11/2017 40
13 29/2017/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục phổ thông Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập 30/11/2017 36
14 35/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Công nghệ thông tin Quyết định Ban hành quy định đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2017. 04/01/2018 53
15 31/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư Quy định hoạt động giám sát an toàn hệ thống thông tin 15/11/2017 44
16 88/2014/QH13 Quốc hội Nghị quyết Giáo dục phổ thông Nghị quyết về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 28/11/2014 0
17 6926/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Văn bản Quyết định Ban hành Quy định về việc đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 12/12/2017 51
18 32/2017/TT-BTTTT Bộ Thông tin và truyền thông Thông tư Công nghệ thông tin Thông tư Quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước 15/11/2017 45
19 51/2017/QH14 Quốc hội Hiệp định Giáo dục phổ thông Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. 21/11/2017 34
20 08/2017/TT-BNV Bộ Nội vụ Thông tư Văn bản Thông tư về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/07/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 27/10/2017 40
Hiển thị 11 - 20 of 191 kết quả.
của 20
0 0 0 9 9 5 9 4 4 0
Hôm nay: 2427
Hôm qua: 4929
Tháng này: 159750
Tổng cộng: 0009959440