Căn cứ Thông báo mới nhất từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ, được sự thống nhất của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 6210/UBND-SGDĐT ngày 17/9/2020 về việc nghỉ học phòng tránh bão số 5, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai các nội dung sau:

Ngày 27/02/2017, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND phê duyệt Dự án Giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn (GDPTTNBM) nhân rộng tại thành phố Đà Nẵng với các hoạt động chính gồm: Xây dựng tài liệu hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung phòng tránh tai nạn bom mìn cho giáo viên trung học cơ sở; Tập huấn giáo viên tiểu học và trung học cơ sở về giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung phòng tránh tai nạn bom mìn; Giảng dạy tích hợp, lồng ghép nội dung phòng tránh tai nạn bom mìn cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở.
0 0 1 4 6 7 8 1 6 2
Hôm nay: 500
Hôm qua: 4018
Tháng này: 106135
Tổng cộng: 0014678162