Tra cứu điểm thi

Đợt thi
Số báo danh

STT Số báo danh Họ tên Điểm Văn Điểm Anh Điểm Toán Điểm môn chuyên Điểm tổng
Không tìm thấy thí sinh nào
0 0 1 1 0 4 3 4 7 6
Hôm nay: 1518
Hôm qua: 2367
Tháng này: 34746
Tổng cộng: 0011043476