Tra cứu điểm thi

Đợt thi
Số báo danh

STT Số báo danh Họ tên Điểm Văn Điểm Anh Điểm Toán Điểm môn chuyên Điểm tổng
Không tìm thấy thí sinh nào
0 0 1 2 6 3 1 0 9 6
Hôm nay: 2397
Hôm qua: 16673
Tháng này: 251365
Tổng cộng: 0012631096