Tra cứu điểm thi

Đợt thi
Số báo danh

STT Số báo danh Họ tên Điểm Văn Điểm Anh Điểm Toán Điểm môn chuyên Điểm tổng
Không tìm thấy thí sinh nào0 0 1 6 5 4 0 4 8 3
Hôm nay: 2070
Hôm qua: 4454
Tháng này: 89433
Tổng cộng: 0016540483