Tra cứu điểm thi

Đợt thi
Số báo danh

STT Số báo danh Họ tên Điểm Văn Điểm Anh Điểm Toán Điểm môn chuyên Điểm tổng
Không tìm thấy thí sinh nào
0 0 1 5 2 0 5 0 6 5
Hôm nay: 544
Hôm qua: 2746
Tháng này: 3290
Tổng cộng: 0015205065