Tra cứu điểm thi

Đợt thi
Số báo danh

STT Số báo danh Họ tên Điểm Văn Điểm Anh Điểm Toán Điểm môn chuyên Điểm tổng
Không tìm thấy thí sinh nào0 0 1 5 9 6 1 3 2 9
Hôm nay: 1115
Hôm qua: 2588
Tháng này: 64781
Tổng cộng: 0015961329