Văn bản pháp quy


STT Số văn bản Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành File đính kèm Lượt tải
1 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Thông tư liên tịch Giáo dục và đào tạo Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 30/03/2016 335
2 07/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư Qui định về điều kiện đảm bảo nội dung, qui trình thủ tục kiểm tra đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 22/03/2016 314
3 11604/UBND-KTN UBND TP Đà Nẵng Công văn Công nghệ thông tin CV số 11604/UBND-KTN vv Tăng cường thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ 25/12/2013 282
4 10/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy. 05/04/2016 277
5 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Giáo dục và đào tạo Thông tư Liên tịch Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin 21/06/2016 277
6 22/2016/TT-BGDĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ Thông tư Giáo dục phổ thông Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 22/09/2016 268
7 123/2016/NĐ-CP Chính Phủ Nghị định Văn bản Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ 01/09/2016 253
8 8745/QĐ-UBND UBND TP Đà Nẵng Quyết định Công nghệ thông tin QĐ Ban hành hành Kế hoạch Triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tại thành phố Đà Nẵng. 13/12/2013 253
9 1739/SGDĐT-CNTT-KT&KĐ Sở Giáo dục và Đào tạo Công văn Công nghệ thông tin CV phát động Cuộc thi E-Learning năm 2015 01/06/2015 248
10 29/CT-TTg Chính Phủ Chỉ thị Văn bản Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định 05/10/2016 247
Hiển thị 1 - 10 of 193 kết quả.
của 20
0 0 1 0 5 8 7 5 3 1
Hôm nay: 2597
Hôm qua: 5456
Tháng này: 62011
Tổng cộng: 0010587531