STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Trung tâm GDTX số 1ttgdtxso10
2 Trung tâm GDTX số 2ttgdtxso20
3 Trung tâm GDTX Số 3ttgdtxso30