STTKhu vựcTên đơn vịLiên cấpTên miền
1  TH, THCS VÀ THPT HY VỌNG
2  TH, THCS VÀ THPT HY VỌNG
3  THCS VÀ THPT NGUYỄN KHUYẾN
4  THPT CẨM LỆ
5  THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN
6  THPT DIÊN HỒNG
7  THPT HOÀ VANG
8  THPT HOÀNG HOA THÁM
9  THPT LIÊN CHIỂU
10  THPT NGÔ QUYỀN
11  THPT NGŨ HÀNH SƠN
12  THPT NGUYỄN HIỀN
13  THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN
14  THPT NGUYỄN TRÃI
15  THPT NGUYỄN VĂN THOẠI
16  THPT ÔNG ÍCH KHIÊM
17  THPT PHẠM PHÚ THỨ
18  THPT PHAN CHÂU TRINH
19  THPT PHAN THÀNH TÀI
20  THPT SƠN TRÀ
21  THPT THÁI PHIÊN
22  THPT THANH KHÊ
23  THPT TÔN THẤT TÙNG
24  THPT TRẦN PHÚ
25  THPT VÕ CHÍ CÔNG